2B ARAZİLERİ

2B ARAZİLERİ Bu araziler 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre, orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu araziler 6831 sayılı Orman Kanununda 1744,2896 ve 3302 Sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak 2 B arazileri olarak tanımlanmış ve alım satımları da bu kanunlarla getirilen hükümlere göre yapılmaktadır. Oku »

2B ARAZİLERİ NEDİR

2B ARAZİLERİ NEDİR: Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki 19.04.2012 tarihinde kabul Edilen 6292 Sayılı Kanunla usül ve esasları belli elden 31.08.1956 tarihli 6831 Saılı Orman Kanununun 2 nci maddesi ile Hazine adına orman dışına çıkarılan arazilerdir. Oku »

2B ARAZİLERİ TARİHÇESİ

2B ARAZİLERİNİN TARİHÇESİ VE OLUŞUMU:2B arazileri 1956 yılında kabul edilmiş olan 6831 Sayılı Orman Kanunu ile başla,6292 sayılı Kanun hükümleri ile Orman Kanununun 2.maddesine atıfla bu maddede bahsedilen arazilerin Orman dışına çıkarılmalarının hüküm altına alınması ilede 2B ler oluşmuş olur.2b arazileri sadece bu tip arazilerde değildir, Oku »

2B ARAZİLERİ SATIŞI

2B Arazileri Satışında Değişiklik Yapılmasına Dair 6444 Sayılı Kanun İle Aşağıdaki Şekilde Değişiklik Yapılmıştır. ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİNDEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Oku »

Danışman Mevlüt Çelik

Yazar Hakkında Mevlüt Çelik Kimdir? Değerli okurlarım kitabımızın konularına girmeden önce özgeçmişimden kısaca bahsetmek istiyorum.1945 Ardahan doğumluyum.İlk okulu ve Orta okulu Ardahan da okudum Liseyi Kars ilinde bitirdim, ayrıca Ankara da MALİYE MESLEK okulunu bitirerek 1965 yılında maliye memuru olarak Artvin ilinde göreve başladım. Oku »

 

Category Archives: Milli Emlak Konuları

Kıyı Kanunu

KIYI  KANUNU:  Deniz ,göl ve nehirlerin kıyılarında kıyı kenar çizgisinden itibaren önceden  en az 50 metre uzaklıkta olmak üzere yapılaşmaya izin verilmekte iken şimdi kıyı mevzuatlarında yalpın ve yapılmakta olan değişikliklerle bu

Milli Emlak Mevzuatı Nedir

 MİLLİ EMLAK MEVZUATI NEDİR:     M illi Emlak mevzuatı  Maliye bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunlarla son olarak Hükümetçe çıkarılan Kanun Hükmündeki Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Bakanlığın görev alanlarını belirliyen ve KANUN KAZANÇLARI kitabımıza

Tarım Arazileri

   TARIM ARAZİLERİ VE ZEYTİNLİKLER        Tarım arazisi olarak tarımsal amaçlı kullanılan arazilerdir. 1- Tarlalar,çayırlar,her türlü sebze ve meyve üretimi yapılan arazilerle ,bağlar,bahçeler bu sınıfa giren tarım amaçlı araziler yani taşınmazlardır. Bu taşınmazlar şahısların

Mera Kanunu

Mera Kanununda Yapılan Değişiklik Hükümleri KANUN MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6443 Kabul Tarihi: 27/2/2013   MADDE 1 –  25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 4 üncü maddesinin

Meralar

DEVLETİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE OLMAYAN AMA DEVLETİN HÜKÜM VE  TASARRUFU ALTINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN KULLANIM USULLERİ  MERA KANUNU UYGULAMASI              1-MERALAR: Hayvanların otlatılması ve otundan faydalanılması için tahsisli ve