2B ARAZİLERİ

2B ARAZİLERİ Bu araziler 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre, orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu araziler 6831 sayılı Orman Kanununda 1744,2896 ve 3302 Sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılarak 2 B arazileri olarak tanımlanmış ve alım satımları da bu kanunlarla getirilen hükümlere göre yapılmaktadır. Oku »

2B ARAZİLERİ NEDİR

2B ARAZİLERİ NEDİR: Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki 19.04.2012 tarihinde kabul Edilen 6292 Sayılı Kanunla usül ve esasları belli elden 31.08.1956 tarihli 6831 Saılı Orman Kanununun 2 nci maddesi ile Hazine adına orman dışına çıkarılan arazilerdir. Oku »

2B ARAZİLERİ TARİHÇESİ

2B ARAZİLERİNİN TARİHÇESİ VE OLUŞUMU:2B arazileri 1956 yılında kabul edilmiş olan 6831 Sayılı Orman Kanunu ile başla,6292 sayılı Kanun hükümleri ile Orman Kanununun 2.maddesine atıfla bu maddede bahsedilen arazilerin Orman dışına çıkarılmalarının hüküm altına alınması ilede 2B ler oluşmuş olur.2b arazileri sadece bu tip arazilerde değildir, Oku »

2B ARAZİLERİ SATIŞI

2B Arazileri Satışında Değişiklik Yapılmasına Dair 6444 Sayılı Kanun İle Aşağıdaki Şekilde Değişiklik Yapılmıştır. ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİNDEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Oku »

Danışman Mevlüt Çelik

Yazar Hakkında Mevlüt Çelik Kimdir? Değerli okurlarım kitabımızın konularına girmeden önce özgeçmişimden kısaca bahsetmek istiyorum.1945 Ardahan doğumluyum.İlk okulu ve Orta okulu Ardahan da okudum Liseyi Kars ilinde bitirdim, ayrıca Ankara da MALİYE MESLEK okulunu bitirerek 1965 yılında maliye memuru olarak Artvin ilinde göreve başladım. Oku »

 

Category Archives: 2B ARAZİLERİ

2B Arazileri Satışı

2B Arazileri Satışında Değişiklik Yapılmasına Dair 6444 Sayılı Kanun İle Aşağıdaki Şekilde Değişiklik Yapılmıştır.   ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM

2A Arazileri Nedir

2A ARAZİLERİ NEDİR:  Öncelikle Orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadı ile,Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen,aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile

2B Arazi Tarihçesi

2B ARAZİLERİNİN TARİHÇESİ VE OLUŞUMU 2B arazileri 1956 yılında kabul edilmiş olan 6831 Sayılı Orman Kanunu ile başla,6292 sayılı Kanun hükümleri ile Orman Kanununun 2.maddesine atıfla bu maddede bahsedilen arazilerin Orman dışına

2B Arazileri Nedir

 2B ARAZİLERİ NEDİR: Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki 19.04.2012 tarihinde kabul Edilen 6292 Sayılı Kanunla usül ve

2B ARAZİLERİ

2B ARAZİLERİ:Bu araziler  29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4706 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve satışları,satış şartları ve usulleri bu kanunla belirtilmiştir kanuna göre, orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir.Alım ve satımları mümkün olan bu